Pořadí Masterclassů:

Pořadí Masterclass Průměr
1. Cidlinští 147,67
2. Peterkovi 143,67
3. Raškovi 140,07
4. Purchartovi 41,20